Woensdag 7 januari werd de eerste virtuele Westerly Nieuwjaarsreceptie gehouden. Maar liefst 18 beeldschermpjes gevuld met bemanningen werden gedeeld in de meeting. Na enige luchtige opstartproblemen met beeld en (het muten van) geluid, was iedereen online. Al snel werd duidelijk dat je beter na dan door elkaar kon praten.

De voorzitter nam de rol van gespreksleider waarna iedereen zich voorstelde. Tevens werden thuishaven, vaargebied en de vaarbewegingen van afgelopen zomer gedeeld. Ook plannen voor komend seizoen passeerden de revue en iedereen was het er over eens dat we een prachtig evenementenprogramma gepland hebben.

Gaandeweg bleek dat er twee schepen op de Kaag varen en ontstond het plan te verkennen of er daar ook niet iets georganiseerd kon worden. En je weet hoe het gaat; als je een goed idee hebt, ben je meteen uitgenodigd het voortouw te nemen. We wachten het af. Het programma is nooit te vol.

De leeftijd en de conditie van sommige schepen deed ook de roep om een technisch platform ontstaan. De voorzitter had dit ook al aangegeven in het Magazine. Er wordt nader verkend of welke vorm daar het meest geschikt voor is. Na een uur besloten we voldaan huiswaarts te keren en waren we het eens dat de eerste Nieuwjaarreceptie een succes was. We hebben medium om elkaar in coronatijd toch te ontmoeten!

Gezellige, goed bezochte nieuwjaarsreceptie