Lidmaatschap staat open voor een ieder met een Westerly jacht. Het lidmaatschap kost € 40,- per jaar (buitenlandse leden eveneens € 40,-). Het inschrijfgeld bedraagt  € 15,-. Hiervoor ontvangt u éénmaal per jaar het Magazine, ongeveer vier keer per jaar de nieuwsbrief, een ledenlijst (dit alles digitaal), de WCN-clubvaan en kunt u deelnemen aan alle evenementen.

Om u aan te melden als lid moet u een volledig ingevuld lidmaatschapsformulier mailen naar ons secretariaat.  Het formulier vindt u hieronder:

Click hier om het LIDMAATSCHAP-formulier te openen