Oprichting WCN
Geschiedenis-1

De oprichting van een Westerly Club in Nederland kwam tot stand door de samenwerking van een aantal enthousiaste Westerly-eigenaren, de toenmalige Nederlandse dealer voor Westerly’s Jachtwerf Doornbos te Breukeleveen en Van Rooy Dorsman BV te Amsterdam.

Op 4 februari 1975 werd een enquête verstuurd naar circa 200 Westerly eigenaren. Deze enquête leverde een response op van 35 positieve reacties. Dit was voldoende om te besluiten om een vereniging op te richten voor eigenaren van een Westerly. Vijfenzestig uitnodigingen werden verstuurd en op 26 september 1975 vond de officiële oprichtingsvergadering plaats.

Tijdens deze eerste Algemene Ledenvergadering werd een bestuur gekozen en werden de doelstellingen van de vereniging in concept bepaald. De contributie werd vastgesteld alsmede een een éénmalige oprichtingsbijdrage.

En de officiële naam werd vastgesteld: Westerly Club Nederland.

Geschiedenis-2

Behalve de 39 leden in spé waren ook aanwezig de voorzitter en de penningmeester van de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers (NVvTZ) en een vertegenwoordiger van de Westerly Marine Construction Limited (beter bekend als de Westerly Werf). Deze laatste was de secretaris van de Westerly Owners’ Association. De Engelse vereniging voor eigenaren van Westerly’s.

Nagegaan werd of een collectief aansluiten bij de NVvTZ – met behoud van de eigen WCN-identiteit – een mogelijkheid was teneinde kennis omtrent Westerly’s te creëren en daarnaast gebruik kunnen maken van de zeil- en navigatiecursussen, en het verenigingsperiodiek van de NVvTZ.

Uiteindelijk bleken beide partijen geen voordeel te zien in een dergelijke samenwerking, waardoor de WCN als onafhankelijke vereniging zijn eigen evenementen moest gaan organiseren.


Evenementen

De evenementen werden in eerste instantie nog georganiseerd door het bestuur, maar alras kwam de wens tot het vormen van een Evenementen Commissie, die daarmee de taken van het bestuur van de nog jonge vereniging enigszins kon verlichten.

Geschiedenis-3

Met veel elan werden de nodige evenementen georganiseerd, die niet alleen binnenwatertochten behelsden, maar al zeer snel uitgroeiden tot zeetochten. De Engelse kust, de Waddenzee en de Duitse eilanden werden populaire bestemmingen.

Let wel: de communicatie van toen was volstrekt afhankelijk van de vulpen, de mechanische typemachine, het carbonpapier, het stencilapparaat, de kopieermachine en de PTT.


Communicatie

In den beginne werden de leden geïnformeerd middels de Westerly Nieuwsbrief. Later werd overgegaan op de Westerlykrant die uiteindelijk het Westerly Clubblad werd. Deze verschijnt tweemaal per jaar.

In navolging op de oprichtingsvergadering werden de Statuten opgesteld, maar het duurde tot 14 mei 1980 vooraleer ze, na een stevige herziening van de tekst met medewerking en toedoen van notaris E. Vellinga – die ook een Westerly bezat èn lid was van de WCN – in een notariële akte werden vastgelegd en opgenomen werden in het verenigingenregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam. Als u onze statuten wilt inzien klik dan op: WCN-Statuten

Sedertdien bevindt de Westerly Club Nederland zich in steeds zekerder vaarwater. Het aantal leden groeit, soms wat sneller, soms wat langzamer.


Geschiedenis-4
Het clubblad wordt magazine

Vanaf circa 2005 werd de omslag in kleur gedrukt. Tegenwoordig is het gehele magazine in full color en op glanzend papier gedrukt. De banden met de Westerly Owners’ Association zijn nauw hetgeen leidt tot veelvuldige contacten, ook op het water tijdens wederzijdse evenementen. In 2017 is de WCN begonnen met het versturen van digitale nieuwsbrieven als aanvulling op het magazine.

Internet deed zijn intrede, en sedert 1995 mag de WCN zich verheugen in een eigen website. Daarop kunt u in toenemende mate actuele onderwerpen aantreffen als technische documentatie, de evenementenkalender, verslagen van evenementen, voorgaande Magazines, hulp bij aankoop en verkoop, en nog meer informatie, alle Westerly’s dan wel de WCN betreffend.


Nieuwsvoorziening wordt digitaal

In 2018 wordt besloten om het clubblad terug te brengen naar één exemplaar per jaar. Daarnaast komt er een digitale nieuwsbrief bij die ongeveer 10 keer per jaar verstuurd wordt.

WCN Flyer 1995. Voordat internet bestond kregen WCN-leden deze flyers om aan potentiële leden te geven.

Geschiedenis-5
Geschiedenis-6

Waarschijnlijk de Telegraaf 1975

Waterkampioen waarschijnlijk 1975

Geschiedenis-7

► Nieuwsbrief


► Lid worden