Geschiedenis-1

Zoekt u contact met Westerly Club Nederland?

Ben u niet lid, maar geïnteresseerd in de Westerlyclub?

Wilt u kennismaken? Hebt u vragen?

►Eenvoudig contact opnemen met de voorzitter van de WCN.


Met vragen kunt u per mail terecht bij de volgende contacten:

De Voorzitter               :  WCN-Voorzitter                                 Voor PR, bestuurszaken en kennismaken.

Het Secretariaat         :  WCN-Secretariaat                             Voor alles over lidmaatschap.

De Evenementen       :  WCN-Evenementencommissie  Voor aanmelden voor evenementen van de club.

De redactie                 :  WCN-Redactie                                  Voor kopij voor Nieuwsbrief of Magazine.

De fotoredactie          :  WCN-Fotojury                                   Voor inzenden foto’s (evenementen of wedstrijd).

De Webmaster          :  WCN-Webmaster                              Voor vragen of suggesties over de site.


►Disclaimer website