Het evenementenprogramma van de Westerlyclub ondervindt voorlopig geen problematische gevolgen door Corona.

De Motortocht stond eerst op 4 april gepland. Die is samengevoegd met de Betuwetocht en staat nu op 19 april in de agenda. We bekijken wekelijks hoe de situatie is en of evenementen/activiteiten door kunnen gaan.

Betuwetocht en Motortocht samengevoegd