De Westerlyclub draait op vrijwilligers. Leden die tijd en energie hebben om iets voor de vereniging te doen. Op dit moment zijn er verschillende functies beschikbaar binnen de vereniging. Dit is jouw kans om iets voor de vereniging te doen. De waardering is groot, evenals de voldoening. Ervaring is niet vereist, maar is een aanwinst voor de verschillende verenigingsorganen.


  • Bestuurslid of penningmeester (per ALV 2023 of eerder),
  • Evenementencommissielid (per direct i.v.m. het vaststellen van het evenementenprogramma aan het eind van het jaar),

Het bestuur en leden van de organisatie is dank verschuldigd aan de uittredende commissieleden voor hun (vaak jarenlange) vrijwillige bijdrage. Dank, dank voor jullie bijdrage aan de vereniging!!!

De officiële verkiezing zal op de agenda van de Algemene Ledenvergadering staan om iedereen de gelegenheid te geven zich kenbaar te maken, te informeren en vertrouwd te raken met de functie. Kandidaten kunnen zich per direct tot een week voor de ALV kenbaar maken bij de voorzitter i.v.m. anticiperen op meerdere kandidaten (voorzitter@westerlyclub.nl of 0630752109). Heb je belangstelling? Lees de details over de functies hier.

7 nov – WCN – Nieuwe vacatures bij de Westerlyclub