U kunt heel simpel een nieuw WCN-vaan voor u boot bestellen. Maak daarvoor 10 euro over op rekeningnummer NL66 ABNA0493939377 ten name van Westerly Club Nederland onder vermelding van “WCN vaantje” en click daarna op deze link:  WCN vaantje bestellen.

vaantje