Het contact naar de leden van de WCN wordt onderhouden met de nieuwsbrieven en het Magazine.

Nieuwsbrief – De Scheepsberichten
magazine1

Het hele jaar door verstuurt de redactie met regelmaat acht à tien digitale nieuwsbrieven. De leden worden op de hoogte te houden van wat er speelt, gespeeld heeft en gaat spelen. De voorjaarsuitgave vermeldt de uitnodiging en alle relevante stukken met betrekking tot de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De evenementencommissie geeft aan welke evenementen er voor het komend vaarseizoen zullen worden georganiseerd.


Magazine

Het Magazine:

 • wordt één keer per jaar uitgebracht: in het najaar.
 • Op de website bij Archief onder de “Magazine”-knop zijn voorgaande uitgaven te bekijken.

Inhoudelijk

 • Voorin een woord van de voorzitter en een voorwoord van de reactie.
 • Het staat vol met verslagen van de verschillende evenementen.
 • De leden die bij de evenementen aanwezig waren wordt gevraagd hun visie of belevenissen vast te leggen.
 • Het komt zelfs voor dat een verslag samengesteld wordt uit bijdragen van alle aanwezigen.
 • Aanvullende stukken handelen over van alles en nog wat, dat te maken met water, varen, Westerly’s of Westerly Club Nederland.
 • Verslagen van zeilreizen van individuele leden zijn ook welkom.
 • Het interview “Over schippers en scheepsnamen”: waarom heet een schip zoals het heet?
 • Technische verslagen betreffende typische Westerly-(eigen-)aardigheden.
 • Soms een stukje Westerly-historie.
 • Via de KNRM Artikelenservice probeert het WCN Magazine bij te dragen tot een veiliger en bewuster watersportwereld.
 • Aan alle gepubliceerde stukken worden foto’s van het betreffende onderwerp toegevoegd.

Uiterlijk

 • Het Magazine wordt professioneel gedrukt.
 • Op de stevige omslag staat altijd een sfeerfoto van een Westerly.
 • Aan de binnenzijde ziet u foto’s van de recente activiteiten.
 • Op de achterzijde treft u een foto van het schip, onderwerp in “Over schippers en scheepsnamen”.
 • De uitgaves bevatten meestal rond de 44 pagina’s.
magazine3

Disclaimer van het Magazine en van de NIeuwsbrieven.