Kopij aanleveren

Het Westerly Club Nederland Magazine wordt twee maal per jaar uitgegeven. De voorjaarsuitgave houdt verband met de verplichte jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De WCN houdt deze ALV graag eind maart of begin april. De stukken van de Vergadering, en dus het Magazine, moeten minimaal 14 dagen vóór de Vergadering bij de leden arriveren.

In verband met de tijd, die nodig is om de eigen agenda te organiseren, is eerder alleen maar eleganter. De deadline voor het aanleveren van kopij voor het voorjaarsnummer van het WCN Magazine is dan ook vastgesteld op 15 februari.

De najaarsuitgave luistert iets minder nauwkeurig. Gestreefd wordt naar een uitgave eind oktober, begin november. De deadline voor het aanleveren van kopij voor het najaarsnummer van het WCN Magazine is dan ook vastgesteld op 1 oktober.

Het betekent dat de reisverhalen vers uit het geheugen opgeschreven kunnen worden.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken te redigeren, in te korten of te weigeren,  maar doet dit in overleg met de inzender. Het heeft de voorkeur de ingezonden stukken in MS Word-formaat aan te leveren, en niet langer te laten zijn dan pakweg 2000 woorden.

Ingezonden stukken winnen aan zeggingskracht als er enige foto’s bijgeleverd worden. Deze foto’s dienen als apart bestand –bijvoorkeur in *.jpg formaat- meegestuurd te worden.

Voor advertenties (te koop aangeboden, te koop gevraagd) gelden dezelfde criteria.

Uw evenement-ervaringen, –verslagen, foto’s en advertentie-teksten, alsmede reacties op de uitgaven zelf kunnen worden gestuurd naar de redactie van het Westerly Club Nederland Magazine, WCN-Redacteur

Zie ook de disclaimer.