Dit is het overzeese vaarevenement naar het buitenland vanuit Zuid Nederland. De organisator maakt samen met de deelnemers een afweging of de tocht over zee door kan gaan. Zo niet, dan wordt een alternatief plan bedacht voor de Zeeuwse binnenwateren. Het is nog niet zeker of de Garnalentocht richting Blanckenberge gaat. Ook de startplaats is nog niet zeker. Dat wordt bekend gemaakt in de loop van het seizoen.

EvenementGarnalentocht
DatumDo 1 tot en met zondag 4 september
LocatieDo 1 sep,
LocatieVr 2 sep, bestemming Blanckenberge
LocatieZa 3 sep,
LocatieZo 4 sep, terug naar thuishaven
ToegankelijkLeden
Type tochtZeetocht (eisen aan schip en bemanning)
InformatieHet is de bedoeling weer een poging te ondernemen om Blankenberge te bereiken en daar gezamenlijk een maaltijd te nuttigen met als het even kan GARNALEN!
Uiteraard is deze planning afhankelijk van de weersomstandigheden.
KostenGeen. Alle kosten voor eigen rekening
AanmeldingAanmelden Garnalentocht
*hangt van het weer

Via een reactie kan je als lid laten weten, dat je het voornemen hebt om deel te nemen aan dit evenement. Zo weten andere leden hoeveel belangstelling er is.

◄ Jaaroverzicht van WCN-evenementen