Disclaimer evenementen

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan door WCN georganiseerde evenementen. WCN accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor het door de WCN georganiseerde evenement

WCN is niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, waaronder de boten, aan opvarenden en aan boord aanwezige goederen. Daarnaast is de WCN niet aansprakelijk voor enige schade vanwege diefstal en of vermissing van de boten en de aan boord aanwezige goederen of schade en of diefstal aan derden, welke direct en indirect in verband met deelname aan het evenement zou kunnen of zijn ontstaan.

De schipper en niet WCN is verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van zijn of haar bemanning en of schip. Enige vorm van schade veroorzaakt door een deelnemer aan of voor het evenement kan door de WCN voor de volledige som bij de schipper worden verhaald.