Rondje Den Helder – Vlieland is een zeetocht buitenom Texel en Vlieland. De organisator maakt samen met de deelnemers een afweging of het Rondje door kan gaan. Zo niet, dan wordt een alternatief plan bedacht.

EvenementRondje Den Helder-Vlieland
LocatieVrijdag 13 mei verzamelen in Den Helder, Koninklijke Marine Jachthaven Club.
Steigerborrel met palaver. Daarna eten in restaurant KMJC, Blauwe hap.
LocatieZaterdag 14 mei vertrek 06.00 uur naar Vlieland. Na aankomst allen ergens eten.
LocatieZondag 15 mei, vertrek 07:45 uur via de Blauwe Slenk naar Harlingen.
Of naar Kornwerderzand via de Boontjes.
Type tochtZeetocht (eisen aan schip en bemanning)
Toegankelijk voorLeden
InformatieDe tocht gaat door of wordt aangepast afhankelijk van het weer en onvoorziene omstandigheden.
KostenGeen, eten voor eigen rekening
AanmeldenAanmelden Rondje Den Helder – Vlieland

Via een reactie kan je als lid laten weten, dat je het voornemen hebt om deel te nemen aan dit evenement. Zo weten andere leden hoeveel belangstelling er is.

◄ Jaaroverzicht van WCN-evenementen