Afgelopen woensdag 21 april werd voor het eerst de ALV online gehouden. Na een gezellig half uur, waarin de leden ‘aan boord’ kwamen, begonnen we vol goede moed. Echter na 2 agendapunten bepaalde het communicatiemedium dat de tijd op was en werd de vergadering abrupt beëindigd. WCN-leden zijn echter niet voor één gat te vangen; iedereen klikte de rondgestuurde link opnieuw. Alle financiële zaken werden besproken en agendapunt twaalf werd bereikt.

Hier was een tien-minuten-pauze gepland, die precies samenviel met de tweede ongewenste beëindiging van de verbinding. Na een minuut was iedereen voor de derde keer aanwezig met een drankje. In vlot tempo werden de feestelijke onderdelen van de vergadering gepasseerd (bedankjes en prijzen). Om 21.00 uur was de rondvraag net afgesloten en was het sowieso tijd om de vergadering te beëindigen. De eerste online ALV was een feit.

Eens te meer bleek dat zeilers gewend zijn flexibel om te gaan met (tegenwerkende) omstandigheden.

Online ALV nauwelijks gehinderd