Nieuwsbrief 9: Lustrumnieuws, bevriend staatshoofd, discipelen, spalkje, autorally en fotomateriaal.

Lustrumnieuws: De lustrumcommissie heeft besloten het 45-jarig lustrum met een jaar uit te stellen.

Bevriend staatshoofd: Hoe gaan we ermee om?

Discipelen: Hoeveel ontwijkende vragen moet je stellen?

Spalkje: verwondering over de hoogte van de ziektekosten in ons land.

Autorally: Vraag aan leden over een Coronaproof evenement.

Fotomateriaal: De fotoredactie kijkt uit naar jullie leuke foto’s van dit seizoen.

Nieuwsbrief 9 verstuurd