Nieuwsbrief nummer 5: Hulp gezocht in Zuid en scheepvaartberichten ten aanzien van vaarrecreatie tijdens Corona.

Hulp gezocht in Zuid: De organisatie van evenementen in Zuid Nederland rust bij 1 persoon, die zo nu en dan hulp krijgt. Dat is net iets te weinig. Een oproep voor leden in Zuid om zelf iets te organiseren of te helpen bij de organisatie van een evenement.

Scheepvaartberichten: Hoe staat het met de mogelijkheden in havens en vaarwegen tijds Corona?

Nieuwsbrief 5 verstuurd