Nieuwsbrief nummer 4 is vrijwel geheel gewijd aan Public Relations (PR) voor de WCN.

Wat is er veranderd aan de site? Wat heeft het bestuur bedacht om de vereniging op peil te houden? Wat kun je als lid doen om het ledenaantal van de WCN te vergroten? Welke nieuwe mogelijkheden zijn er voor de leden?

Uiteraard is alles onder voorbehoud van de ontwikkelingen op het gebied van Corona. Per evenement wordt beoordeeld of ze doorgang kunnen hebben en onder welke voorwaarden. Het bestuur neemt hierin geen risico’s en zal – net alle vele andere evenementen – eerder kiezen voor afgelasten dan risico lopen. Uiteraard nemen de leden ook hun eigen verantwoordelijkheid.

Nieuwsbrief 4 verstuurd