Sinds donderdag 26 augustus zijn er tientallen bruinvissen aangespoeld op de Waddeneilanden. Er drijven nog veel dode bruinvissen in de zee en die zullen de komende dagen aanspoelen. Er spoelen wel vaker bruinvissen aan in Nederland, maar het zijn er nu veel meer dan normaal.

Dat de bruinvissen in enkele dagen op vier verschillende Waddeneilanden zijn aangespoeld is ook nieuw. We hebben wel eens een massastranding in heel Nederland gehad, maar niet zo lokaal. Wat opvalt, is dat het nu vooral om volwassen dieren gaat, en niet om jongere. Als jongere dieren omkomen kun je dat nog uitleggen als ‘survival of the fittest’, sommige dieren gaan dood voordat ze volwassen worden. Maar als je vooral volwassen dieren verliest, dan baart het zorgen.

Er wordt gespeculeerd over mogelijke oorzaken uiteenlopend van een dodelijke bacterie die door zeehonden aan hun prooi doorgegeven kan worden, een marine-oefening in de buurt, of de bouw van een windmolenpark. De oorzaak wordt pas duidelijk op de snijtafel. Dat is ook nog weer lastig omdat de kadavers al tot ontbinding zijn overgegaan, voordat ze daar zijn. Meer informatie op de nieuwsite van de NOS.

Massastranding bruinvissen op Waddeneilanden