Alles onder de menuknop ‘Ledeninfo’, de archieven met de nieuwsbrieven en de magazines zijn nu alleen door ingelogde leden te zien. Ook de berichten die alleen leden aangaan (L,  zoals deze), kun je alleen zien als je ingelogd bent. We zijn daarmee AVG-proof. Nu moeten alle leden handmatig in de site opgenomen worden. Dat is een bewerkelijk klusje.

De rubrieken ‘Initiatief van leden’ en ‘Bemanningspool’ zijn nieuw leven ingeblazen. De vereniging heeft als doel de leden dichter bij elkaar te brengen. Hoe leuk is een (toevallige) ontmoeting met een andere Westerly of sterker nog: een dag aan boord stappen bij een andere Westerly-schipper.

Inlog voor leden werkt!

Eén gedachte over “Inlog voor leden werkt!

  • 18 februari 2020 om 07:19
    Permalink

    Leden kunnen nu ook een reactie geven op Berichten. Dat vergroot de interactie binnen de vereniging.

Reacties zijn gesloten.