De Westerlyclub heeft een prachtig programma van evenementen voor 2021 samengesteld. Er is voor iedereen iets kiezen dat past bij vaargebied of agenda. Veel vaarplezier!

Gelukkig Nieuwjaar en de beste wensen voor 2021 !